Sademetsien rakenne ja toiminta


Sademetsät ovat monimutkaisia komplekseja, jotka poikkeavat toisistaan sen mukaan, millä ilmastovyöhykkeellä ne ovat ja kuinka korkealla ne sijaitsevat. Perusteiltaan sademetsien rakenne ja toiminta voidaan jakaa tiettyihin kerroksiin ja eliölajien omiin tehtäviin. Kerrostuneisuus näkyy erityisesti trooppisissa…

Lue lisää...

Miksi sademetsien suojelu on tärkeää?


Sademetsät ovat ainutlaatuisia ympäristöjä, jotka toimivat elinympäristönä ja resurssivarastona suurimmalle osalle maan eliöistä. Niihin kohdistuu kuitenkin erilaisia uhkia, joista on kerrottu tarkemmin omassa artikkelissa tällä sivulla. Sademetsiä onkin tärkeää suojella, jotta ne kykenisivät jatkossakin toimimaan…

Lue lisää...

Sademetsiin kohdistuvat uhat


Sademetsiin kohdistuu runsaasti erilaisia uhkia ja ongelmia, jotka voivat olla haitallisia joko koko metsälle tai ainoastaan yhdelle lajille. Usein kuitenkin yhteen lajiin kohdistuva uhka tai ongelma voi aiheuttaa kierteen, josta seuraa pahimmillaan useampien lajien tai…

Lue lisää...

Sademetsien tutkimus vaatii monien tahojen yhteistyötä


Sademetsissä tehdään paljon eri tason tutkimusta ja osa tutkimuksesta kohdistuu kokonaisiin sademetsiin ympäristönä, kun taas osa voi kohdistua vain yhteen pieneen lajiin ja sen vaikutuksiin. Sademetsissä elää usein myös alkuperäiskansoja, jotka ovat monen sosiologin ja…

Lue lisää...

Sademetsän eläimet


Sademetsät ovat todella monimuotoinen elinympäristö ja niissä arvioidaan elävän jopa 90% maailman eliölajeista. Tämä eliölajien määrä tarkoittaa runsaasti myös erilaisia eliöiden välisiä suhteita ja pitkää yhteistä evoluutiota. Sademetsälle on tyypillistä, että siellä elää lajeja, jotka…

Lue lisää...

Sademetsät maapallolla


Sademetsiä on monella eri mantereella ja ne poikkeavat toisistaan hieman lajistoltaan, mutta niissä on hyvin pitkälti samanlaisia piirteitä ja niissä elää myös samoja lajeja. Sademetsän kriteerinä pidetään metsää, joka on ainavihanta, eli kasvukausi jatkuu ympäri…

Lue lisää...

Sademetsien ravinnekierto on monimuotoinen systeemi


Sademetsissä ravinteiden kierto on äärettömän nopeaa ja monipuolista. Maaperä on itsessään hyvin vähäravinteinen, mutta koska ravinteet kiertävät nopeasti, on ravinteikkuuden merkitys itsessään vähäisempi. Ravinteiden kierto perustuu monen eliön symbioottiseen suhteeseen ja laajaan biodiversiteettiin. Sademetsissä ravinteet…

Lue lisää...

Aloitussivu – Sademetsät vaikuttavat meihin kaikkiin


Hei ja oikein paljon tervetuloa sivustolle sademetsa.fi. Tämä sivusto on keskittynyt maailman sademetsiin ja moniin niihin liittyviin asioihin. Sivusto on suunnattu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita sademetsien toiminnasta, niiden tutkimisesta tai suojelemisesta. Sademetsät vaikuttavat kaikkialle…

Lue lisää...