Sademetsien rakenne ja toiminta

Sademetsät ovat monimutkaisia komplekseja, jotka poikkeavat toisistaan sen mukaan, millä ilmastovyöhykkeellä ne ovat ja kuinka korkealla ne sijaitsevat. Perusteiltaan sademetsien rakenne ja toiminta voidaan jakaa tiettyihin kerroksiin ja eliölajien omiin tehtäviin. Kerrostuneisuus näkyy erityisesti

Miksi sademetsien suojelu on tärkeää?

Sademetsät ovat ainutlaatuisia ympäristöjä, jotka toimivat elinympäristönä ja resurssivarastona suurimmalle osalle maan eliöistä. Niihin kohdistuu kuitenkin erilaisia uhkia, joista on kerrottu tarkemmin omassa artikkelissa tällä sivulla. Sademetsiä onkin tärkeää suojella, jotta ne kykenisivät jatkossakin

Sademetsiin kohdistuvat uhat

Sademetsiin kohdistuu runsaasti erilaisia uhkia ja ongelmia, jotka voivat olla haitallisia joko koko metsälle tai ainoastaan yhdelle lajille. Usein kuitenkin yhteen lajiin kohdistuva uhka tai ongelma voi aiheuttaa kierteen, josta seuraa pahimmillaan useampien lajien

Sademetsien tutkimus vaatii monien tahojen yhteistyötä

Sademetsissä tehdään paljon eri tason tutkimusta ja osa tutkimuksesta kohdistuu kokonaisiin sademetsiin ympäristönä, kun taas osa voi kohdistua vain yhteen pieneen lajiin ja sen vaikutuksiin. Sademetsissä elää usein myös alkuperäiskansoja, jotka ovat monen sosiologin

Sademetsän eläimet

Sademetsät ovat todella monimuotoinen elinympäristö ja niissä arvioidaan elävän jopa 90% maailman eliölajeista. Tämä eliölajien määrä tarkoittaa runsaasti myös erilaisia eliöiden välisiä suhteita ja pitkää yhteistä evoluutiota. Sademetsälle on tyypillistä, että siellä elää lajeja,

Sademetsät maapallolla

Sademetsiä on monella eri mantereella ja ne poikkeavat toisistaan hieman lajistoltaan, mutta niissä on hyvin pitkälti samanlaisia piirteitä ja niissä elää myös samoja lajeja. Sademetsän kriteerinä pidetään metsää, joka on ainavihanta, eli kasvukausi jatkuu

Sademetsien ravinnekierto on monimuotoinen systeemi

Sademetsissä ravinteiden kierto on äärettömän nopeaa ja monipuolista. Maaperä on itsessään hyvin vähäravinteinen, mutta koska ravinteet kiertävät nopeasti, on ravinteikkuuden merkitys itsessään vähäisempi. Ravinteiden kierto perustuu monen eliön symbioottiseen suhteeseen ja laajaan biodiversiteettiin. Sademetsissä

Aloitussivu – Sademetsät vaikuttavat meihin kaikkiin

Hei ja oikein paljon tervetuloa sivustolle sademetsa.fi. Tämä sivusto on keskittynyt maailman sademetsiin ja moniin niihin liittyviin asioihin. Sivusto on suunnattu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita sademetsien toiminnasta, niiden tutkimisesta tai suojelemisesta. Sademetsät vaikuttavat